Ugirls爱尤物No1273嫩模苏可可性感吊带牛仔系列白色内衣秀傲人豪乳诱惑写真35P苏可可爱尤物

Ugirls爱尤物No1273嫩模苏可可性感吊带牛仔系列白色内衣秀傲人豪乳诱惑写真35P苏可可爱尤物

信矣!四味肥儿丸治肝脾不和,患疮疡久不愈,或兼疳症,腹胀作泻;或食积脾疳,发热瘦怯,遍身生疮。上为末,每服一钱,入淡竹叶水煎。

 又饮食过多,泄泻复喑,朝用益气汤,夕用异功散、地黄一小儿痘后,声喑半载,以为废人,余询之,但云头晕,其声即喑,脉浮而缓,按之不及一寸,此中气虚不能上接清阳之气耳,用补中益气汤、地黄丸俱加五味子,不半载,声音渐复。《内经》云∶因而饱食,筋脉横解,肠为痔。

若乳母肝脾血虚内热,或寒热遍身,瘙痒等症,尤宜用之。又伤食吐泻,用六君子汤,月余不应,乃以人参五钱,干姜五分,姜枣煎服百余剂始应,仍用补中益气、异功散而痊胆星天竺丸治小儿痰涎上壅,喘嗽不休。

一小儿腿患之,肿硬色白,恶寒懒食。皆因禀受胎毒,或乳母膏粱浓味,七情阴火,或儿食炙甘美积毒,气血不和所致。

盖畏物触之而痛也,世俗概以内伤阴虚腹痛,不辨虚实,专用破血之剂以速其危,其得不死者,亦幸矣。 余谓既红活起发,不必服药。

一小儿舌断半寸许,敷洪宝丹,服四物加柴胡,痛定血止,次服四君加柴胡、山栀,月余而舌自完。泄泻气促,手足并冷,脾气脱陷也,用十二味异功散。

Leave a Reply