No212朱思佳萌幻洛丽塔写真36P朱思佳爱尤物

No212朱思佳萌幻洛丽塔写真36P朱思佳爱尤物

大便利一二行,红脉自下。如遇天寒,或因难产,母子劳倦,宜以大麻油纸拈,徐徐烧断,以助元气。

补气养荣汤治产后气短促。治暑湿泄泻,及大人小儿痢疾,俱好。

虽男子鼓勇力战,其精甚热,直射于子宫之内,而寒冰之气相遇,亦不过茹之于暂,而不能不吐之于久也,夫犹是人也。肉桂神曲术半夏,日久服之孕自成。

 惟肝之脂膜往往出产门外者,至六、七寸许,且有粘席干落一片,如手掌大者,如是子宫坠落,人立死矣,又安得而复生乎!治法宜大补其气与血,而少加升提之品,则肝气旺而易生,肝血旺而易养,肝得生养之力,而脂膜自收。伤食恶食,胸中有物,宜导痰补脾,用二陈汤加白术、山楂、川芎、苍术服之。

连服四剂,下月断不先腹疼而后行经矣。荡鬼汤中用人参,当归牛膝小桃仁。

一方小儿阴囊肿痛及茎肿。疮痛甚者,加当归、芍药或乳香,日进三服。

Leave a Reply